OM OSS

Brunæs Gjenvinning AS har som mål for sitt kvalitetsarbeid å skape et godt arbeidsmiljø, kontinuerlig forbedre selskapets miljøprestasjon, levere tjenester i henhold til kundens krav og forventninger, samt overholde alle krav fra myndighetene.

Bilde av en gravemaskin som flytter skrot - Brunæs Gjenvinning AS - Containerutleie og Avfallshåndtering, Sande i Vestfold

Vår Historie

Bedriften ble etablert av Ole Fredrik Brunæs på Holm i Sande i 1957, og bestod i å reise rundt i distriktet for å handle med jernskrap, metaller, flasker og filler. Etter hvert ble det mer faste kunder med hovedvekt på verkstedindustri og tungindustri.

Senere ble sønnen Ole Steinar Brunæs med, først som ansatt og senere som medeier. Firmaet skiftetnavn til Brunæs Gjenvinning AS, 1 januar 2004 og eies i dag av Ole Steinar Brunæs.

Virksomheten består av innkjøp, mottak, bearbeiding, salg og transport av av metallskrap etc.

Selskapet disponerer egen tomt på Holm i Sande og har relativt stor maskinpark og utstyr med god bearbeidingskapasitet.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.